HemACV-doserare

ACV-doserare

ACV-doserarna är moduluppbygda och tillverkas i tre storlekar; 001, 002 och 010. Modulerna monteras på en bottenplatta som finns i två utföranden – en gemensam
platta för storlekarna 001 och 002 och en för storlek 010. Bottenplattan för storlek 001 och 002 finns med plats för 2 – 7 st doserare. Skall endast en doserare
användas behövs ingen bottenplatta. Storlek 10:s bottenplatta finns med plats för 2, 3 eller 4 st doserare. Doserarens hus är tillverkat av aluminium och är avsett att dosera olja och fett. För andra medier såsom bindemedel, tryckfärg och vatten – kontakta Assalub AB.
Typ    ACV-001   ACV-002   ACV 010
Dosering cm³/slag0.005-0.120.01-0.210.04-1.2
Min. lufttryck0.2 MPa/29 psi
Arbetstryck, luft0.2-0.7 MPa/29-100 psi
Arbetstryck, mediaMax 3 MPa/440 psi
FettNLGI 0-2
Vikt, kg0.450.451.6
Art.nr:906514906515906516

Bottenplattor och täckplattor för ACV

Bottenplatta för
    ACV-001   ACV-002   ACV-010
Antal doserareArt.nr.Art.nr.Art.nr.
2906517906517906523
3906518906518906524
4906519906519906525
5906520906520
6906521906521
7906522906522

Täckplatta907037907037907038
ACV-doserarens funktion
I viloläget (Fig. 1) är både pilotkolven och huvudkolven i sina övre lägen. Vid dosering (Fig. 2) trycksätts pilotkolven varvid den öppnar förbindelsen mellan huvudkolvens kammare och doseringsutloppet. Därefter (Fig. 3) trycksätts huvudkolven som pressar huvudsliden nedåt och som doserar ut den
mängd som finns i kammaren. När utdosering skett (Fig.4), tryckavlastas pilotkolven, som återgår till sitt övre läge och det smörjmedel som finns kvar i doseringsutloppet sugs tillbaks in igen, vilket förhindrar efterdropp.

Mått för ACV 001 och 002, mm

Antal doserare, N   LA   Vikt, kg
2
84
72
1,15
3
112
100
1,67
4
140
128
2,19
5
168
156
2,71
6
196
184
3,22
7
224
212
3,75

Mått för ACV 010, mm

Antal doserare, N   LA   Vikt, kg
2
143
123
3,5
3
196
176
5,2
4
249
229
6,9

Kopplingsschema för ACV