HemCC1/CCWMon 20 – Styrcentral för WLubeMon & tvåledarsystem

CC1/CCWMon 20 – Styrcentral för WLubeMon & tvåledarsystem

Styrcentralen CC1/CCWMon 20 både övervakar upp till 20 trådlösa flödesgivare och styr ett tvåledarsystem. Informationen presenteras och styrs enkelt och tydligt från en touch-skärm.

Styrcentralen larmar när någon av de övervakade smörjpunkterna har en temperatur eller flöde som ligger utanför inställda parametrar. Den larmar även när tryck inte uppnås i tid vid smörjning, fettfat snart är tomt, för högt resttryck och problem med tryckgivare.

Skärmen ger den viktigaste informationen på ett tydligt sätt, men om man ansluter ett USB-minne så kan man få mer detaljerad information om smörjningar, larm, flöde och temperatur.

Tillgängliga språk i styrcentralen är svenska, engelska och tyska.

Funktioner
 
Styrning
 - Inställbar pump och paustid
 - Tryckinställning
 - Alla inställningar är lösenordskyddade
 - Extrasmörjning
 - Manuell drift
 - Maskinstyrning
 - Driftindikering
 - Alarmutgång. Larmar vid:
 - Utebliven tryckkvittering under pumptiden
 - Låg nivå i fettfat
 - Tryckkvittering från fel linje
 - För högt resttryck
 - Fel på tryckgivare
 
Övervakning
 - Inställbar intervalltid
 - Inställbar max och min smörjmedelsmängd
 - Inställbar maxtemperatur
 - Larmutgång:
 - Smörjmängd utanför parametrar
 - Låg laddning i batteri
 - Kommunikationsproblem
 - Hög temperatur
 - Det är möjligt att ge varje smörjpunkt ett individuellt namn
 - Information om smörjmängder och temperaturer kan överföras till en PC och analyseras
 - Inställningarna för smörjpunkterna kan utföras i en PC och överföras till styrcentralen
Styrcentral för övervakning och styrning
Skyddsklass:     IP 65
Dimensioner:231x185x119 mm (BxHxD)
Vikt:1,3 kg
Matning:80-264 V AC, 47-63 Hz, 2 A vid 115 V AC - 1 A vid 230 V AC
Säkring primär:2 A trög/250 V AC, brytförmåga 1 500 A vid 250 V AC
Säkring sekundär:5 A trög/250 V
Utgångar:LarmutgångPotentialfri växlande kontakt
DriftindikeringPotentialfri växlande kontakt
Maxlast per utgång80 VA resistiv last
100 W induktiv last
MagnetventilerInbyggd strömkälla 24 V DC
Totalt max 4 A
Art. nr:102061

Trådlösa flödesgivare – aluminium, POM (101976)
Trådlösa flödesgivare – syrafast stål, PEEK (101977)

Alternativa styrcentraler:
CCWMon 20 (102062), som bara övervakar upp till 20 trådlösa flödesgivare
CC1 Compact (102053), som bara styr ett tvåledarsystem