HemCVM-doserare

CVM-doserare

CVM-doserarna är moduluppbyggda och finns i tre olika storlekar: CVM-03, -10 och -50.
Eftersom varje element har samma bredd kan de kombineras med varandra utan några begränsningar.
Ett block kan max innehålla 4 st doserare som är ihopmonterade med två dragbultar.
Typ    CVM-03    CVM-10    CVM-50
Dosering cm³ / slag0,05-0,300,20-1,200,50-5,0
Min. mediatryck5,9 MPa/870 psi
Arbetstryck, media5,9-14,7 MPa/870-2 180 psi
Max. mediatryck20,6 MPa/2 980 psi
Min. lufttryck0,3 MPa/43 psi
Arbetstryck, luft0,3-0,7 MPa/43-100 psi
FettNLGI 0-2
Vikt, kg1,41,51,6
Art.nr:907033906504906508
Till CVM-03    
Art.nr:907082
Till CVM-10
Art.nr:907083
Till CVM-50
Art.nr:907084
Funktion, CVM-doserare
I viloläget (fig.1) är både luftkolven och matarkolven i sina övre lägen. Vid dosering (fig.2) trycksätts luftkolvens stora övre yta varvid sliden förbinder matarkolven med utloppet. Fettrycket kommer nu (fig.3) att driva ner matarkolven som då doserar ut den mängd fett som fanns i utrymmet under matarkolven. I fig. 4 är luftkolvens nedre sida trycksatt och den övre står i förbindelse med atmosfärstrycket. Sliden börjar då sitt returslag. Den suger tillbaka en liten del av den volym som den doserat.
Tack vare denna funktion bryts förbindelsen med den doserade volymen på ett droppfritt sätt. Nu påverkas matarkolvens båda ytor för det tryck som fettpumpen ger.
Då den nedre ytan är större än den övre, går matarkolven upp i sitt övre läge där den stoppas av ställskruven. På ställskruven inställs den volym som man vill dosera.
Måttskisser, CVM-doserare
Antal doserare   A   B   C   Dragstångssats
21419482Art.nr: 907034
3188141129Art.nr: 907035
4235188176Art.nr: 907036

CVM-typH
CVM-03104
CVM-10128
CVM-50176
Kopplingsschema för CVM