Fatgördel

Fatgördel förhindrar att fat i dålig kondition eller fat som förlorat sin cylindriska form drar ihop sig av utrustningens höga vakuum.

Art.nr:    907544