HemFettdoserare FZ

Fettdoserare FZ

Doserare av gulkromaterat stål

Art.nr.      Typ        Antal utlopp        Dosering g/cykel*
101728GD 012 FZ20,15-0,70
101730GD 011 FZ10,30-1,45
101732GD 12 FZ20,25-1,25
101734GD 11 FZ10,50-2,55
101736GD 22 FZ20,7-4,5
101738GD 21 FZ11,5-9,0
*Fettdensitet: 0,88 g/cm³
Cykel = två pumpstarter
GD011 och GD012
GD11 och GD12
GD21 och GD22