HemFettdoserare SS

Fettdoserare SS

Doserare av syrafast stål (AISI 316)

Art.nr.      Typ      Antal utlopp      Dosering g/cykel*
101729GD 012 SS20,15-0,70
101731GD 011 SS10,30-1,45
101733GD 12 SS20,25-1,25
101735GD 11 SS10,50-2,55
101737GD 22 SS20,7-4,5
101739GD 21 SS11,5-9,0

*Fettdensitet: 0,88 g/cm³
Cykel = två pumpstarter

 

GD011 och GD012

 

GD11 och GD12

 

GD21 och GD22