Följelock

Av konventionell typ, som glider på pumpens rör. Utförande i stålplåt och nitrilgummi. Passar till rör med diameter 30-50 mm.

För 5 kg hink:    Art.nr: 907426
Diameterområde:Fat 165-200 mm
Vikt:0,75 kg
För 16-20 kg hink:Art.nr: 0102113
Diameterområde:Fat 275-290 mm
Vikt:1,1 kg
För 1/4-fat:Art.nr: 0102114
Diameterområde:Fat 340-360 mm
Vikt:1,7 kg
1/1-fatArt.nr: 0102115
Diameterområde:Fat 555-580 mm
Vikt:4,5 kg

Följelock för specialhinkar tillverkas på begäran!