Kärra för 16-20 kg hink, rak modell

Av förzinkat stål.

Avsedd för att användas tillsammans med pumphållare.

Hjul:          Ø200 mm
Höjd:1 030 mm
Vikt:5,0 kg
Art.nr:0102219
 
Hinkstöd (se bild nedan)
Vikt:0,22 kg
Art.nr:901393
 
Pumphållare (se bild nedan)
Vikt:0,85 kg
Art.nr:901394

901393

901394