Mätstation

Oval D mätstation är utvecklad för att i ett
cirkulationssystem övervaka ett flertal SR flödesmätare.
    
Oval D kan antingen användas som en självständig station,
ihop med KVMWIM mjukvaran eller med kundens DCS/PLC
via ett modbus RTU protokoll.
    
Egenskaper:
- Apparathölje av syrafast stål
- Display
- Seriell anslutning RS485 eller RS422
- Kommunikation med överordnat system
- Modbus RTU protokoll
- Kytölä KVM protokoll
- Reläutgångar för larm
- Larmblockering vid uppstart
- Larmgruppering av smörjpunkter
    
Typiska applikationer:
- Övervakning av cirkulationssmörjsystem
- Övervakning av oljeflöden inom industrin
- Processövervakning
    
Tekniska data
Hölje:Syrafast stål, IP65
Matarspänning:24 V DC/0.5A ±5% eller 85 - 267 V AC
Display:4 x 20 tecken + 4 knappar
Kommunikation:Modbus RTU (RS485/RS422) eller
KVM (RS422) protokoll
    
Mätpunkter/
enhet:
Max. 48 med Modbus RTU protokoll (96 mätpunkter på begäran) eller max 48 med KVM protokoll.
    
Max antal
enheter:
Upp till 64 enheter kan anslutas till en seriell bus.
    
Alarm kontakter:3 potentialfria reläer för högt, lågt och
larmlågt flöde. 1 programmerbar relä.
    
Ingång
larmeliminering:
3 optokopplade ingångar.
Givartyp:Coil- eller NAMUR-givare.
Till toppen