Packnings- och reparationssatser till fettpump 1:65 ”Väl tömt”

Packningssats till fettpump 1:65 "Väl tömt"
Art.nr:           0102153
Reparationssats till fettpump 1:65 "Väl tömt"
Art.nr:0102154
 
Packningssats till luftmotorn på pump 1:65
Art.nr:0102151
Reparationssats till luftmotorn på pump 1:65
Art.nr:0102152

Luftmotor.

Pump.