HemProgressivfördelare typ PFG och PFM för fett eller olja

Progressivfördelare typ PFG och PFM för fett eller olja

Dessa progressivfördelare delar upp och fördelar
tillförd fettmängd i bestämda delar, som därefter matas
till de anslutna smörjpunkterna. Därigenom kan en
smörjpump betjäna ett stort antal smörjpunkter. Genom
progressivfördelarens konstruktion och funktion kan ett
smörjsystems funktion och utmatningsmängder kontrolleras
och övervakas på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
En komplett fördelare består av minst 3 doseringselement
samt inlopps- och slutelement. Varje doseringselement har
en hydrauliskt styrd och driven kolv som mäter och matar
ut det tillförda smörjmedlet. Utmatningsmängden bestäms
av kolvens diameter och slaglängd. Fördelarelementens
kolvar arbetar i progressiv följd efter varandra, vilket innebär
att varje kolv kan göra sitt slag först sedan den föregående
fullgjort sitt. Om en kolv förhindras att fullgöra sitt slag
stannar fördelaren helt och smörjsystemet upphör att
fungera.
När samtliga kolvar i en fördelare gjort en fram- och
återgående rörelse har fördelaren utfört en komplett cykel.
Den fettmängd (cykelvolym) som måste tillföras för detta är
beroende av antalet element och deras storlek d.v.s. varje
elements kolvdiameter och slaglängd.
Genom att övervaka rörelsen hos endast ett elements kolv i
en fördelare kan hela fördelaren eller ett helt smörjsystem
med en eller flera fördelare övervakas. En av kolven
påverkad mikrobrytare eller induktiv givare ger elektrisk
signal till en styrenhet eller räknare för varje fullgjord cykel
Funktion
Fig 1
Genom pumptrycket på kolvänden 4 tvingas motsatta
kolvänden 1 att mata ut fett genom utlopp 1a. När kolv 4/1
fullgjort sitt slag har cylinderänden 4 fyllts med fett och
pumptrycket övergår att påverka kolvänden 5.
Fig 2
Kolv 5/2 gör därefter sitt slag och fettvolymen under
kolvände 2 matas ut genom utlopp 2a.
Därefter startar kolv 6/3 och matar ut fettvolymen under
kolvände 3 genom utlopp 3a. Kolvarna kommer därefter
att röra sig i motsatt riktning med början hos kolv 4/1.
En komplett cykel har fullgjorts när alla kolvar gjort ett
fram- och återgående slag. I följande cykler upprepas det
progressiva rörelseschemat.
Teknisk data, progressivfördelare PFG och PFM
Material:   Stål
Ytbehandling:Elförzinkning
Arbetstryck:Min 1 MPa, max 20 MPa
Min 145 psi, max 2 900 psi
Cykelfrekvens:Max 200/min (olja)
Elementstorlekar:
Utmatning per cykel och utlopp   Antal utlopp   Elementbeteckning*
0.1 cm³21T
0.2 cm³11S
0.2 cm³22T
0.4 cm³12S
0.3 cm³23T
0.6 cm³13S
0.4 cm³24T
0.8 cm³14S
0.5 cm³25T
1.0 cm³15S
0.6 cm³26T
1.2 cm³16S
* T-element = 2 utlopp
S-element = 1 utlopp med valbar anslutningssida
Dimensioner och vikter, progressivfördelare PFG och PFM
Storlek   Längd L1 (mm)   Längd L2 (mm)   Vikt (kg)   Antal utlopp
PF-2 - PF-684981,82-6
PF-7 - PF-81041182,27-8
PF-9 - PF-101241382,59-10
PF-11 - PF-121441582,911-12
PF-13 - PF-141641783,113-14
PF-15 - PF-161841983,415-16
PF-17 - PF-182042183,717-18