HemPumpcentral

Pumpcentral

För montering i 1/1-fat.
Utlopp: koppling för 12 mm rör.

Inklusive
– Pump 0102332 med tryckförstärkning 1:26
– Lågnivåvakt
– Filter/regulator för inkommande tryckluft.
– Magnetventil 24 V DC för luft till pump.
– Avlastningsventil 24 V DC.
– Manometer
– Tryckvakt 4.0 MPa / 580 psi
– Erforderliga slangar mellan pump och ventiler
– I de fall pumpcentralen är avsedd för fler än en kanal ingår även avstängningsventiler.
– Alla elektriska anslutningar sker till en kopplingsbox.

Ventilutrustningen är monterad på plåt 600 x 600 mm.

För en kanal:     Art.nr: 101948
För två kanaler:Art.nr: 101822
För tre kanaler:Art.nr: 101824
För fyra kanaler:Art.nr: 101917