Pumputrustning, 1:6, för 1/1-fat

Art.nr:    200069

1   Luftslang 1/4" 1 200 mm    Art.nr: 0062274
2Pump 1:6, 1/1-fatArt.nr: 0102100
3Fatlock, 1/1-fatArt.nr: 0102110
4Följelock, 1/1-fatArt.nr: 0102116
5HållareArt.nr: 0102206
6RegulatorArt.nr: 0230448
8Avstängningsventil 1/4"Art.nr: 0904936
9Kopplingsnippel 1/4"Art.nr: 0905068
10Snabbkoppling 1/4"Art.nr: 0905069
11GränslägesbrytareArt.nr: 1117069
12Nippel 1/4"-1/4"Art.nr: 3201087
13FatförskruvningArt.nr: 0122136
14SkruvArt.nr: 0230723