HemProgressivfördelare typ PFB för fett eller olja

Progressivfördelare typ PFB för fett eller olja

Progressivfördelare typ PFB fördelar smörjmedel (olja eller
fett upp till NLGI 2) till ett flertal smörjpunkter från en
lubrikator eller en pump.
– Robust konstruktion i förnicklat stål respektive rostfritt
– Inslipade kolvar utan tätningar och utan fjädrar
– Säker och noggrann utmatning
– Utförande med funktionskontroll
Matrial:   Förnicklat stål
Smörjmedel:Olja eller fett upp till NLGI 2
Max tryck:20 MPa/2 900 psi
Max antal cykler / minut:200
Utmatning / utlopp & cykel:0,13 cm³
Max temperatur:160 °C
Beskrivning
Progressivfördelare typ PFB fördelar smörjmedel till ett
flertal smörjpunkter från en lubrikator eller en pump.
Fördelaren har, beroende på storlek, 3-10 stycken kolvar
som genom ett sinnrikt kanalsystem i blocket tvingas att
arbeta i tur och ordning. Då en kolv av det genom inloppet
(se fig, 1) inmatade smörjmedlet trycks mot ett ändläge i
sin cylinder matas smörjmedlet framför kolvens motsatta
ände ut genom ett av utloppen. När kolven nått sitt ändläge
öppnas en kanal och nästa kolv upprepar det beskrivna
förloppet. När alla kolvar på detta sätt gjort ett kolvslag
fram och tillbaka har fördelaren fullbordat en cykel och
doserat det inmatade smörjmedlet i lika delar genom
samtliga utlopp. Förloppet fortsätter tills inmatningen
upphör. Utmatningen är lika för alla utlopp – 0,13 cm³ /
cykel.
Fördelarna har två utlopp per kolv (se fig. 2) som kan
sammankopplas till ett utlopp (se fig. 3). Genom att
avlägsna en plugg, A (se fig. 5) i blockets borrning, erhålls
en dubbelt så stor utmatningsmängd, 2 x 0,13 cm³ = 0,26
cm³.
För smörjpunkter som kräver större smörjmedelsmängd
kan dessutom två eller tre närliggande utlopp
sammankopplas med ett block (se fig. 4).
Genom att montera en induktiv givare istället för
en cylinderpropp kan fördelaren och/eller ett helt
smörjsystems funktion kontrolleras. Givaren känner av
kolvens rörelse och ger en signal för varje fullbordad
cykel. Den ansluts till en styrenhet eller PLC för styrning,
övervakning och larm.
RostfrittFörnicklat stål                
Art.nr:Art.nr:Antal kolvarAntal utloppMått AVikt
9069829067613660 mm/2.36”0.6 kg/1.3 Ib
9069839067624875 mm/2.95”0.8 kg/1.7 Ib
90698490676351090 mm/3.54”1.0 kg/2.2 Ib
906985906764612105 mm/4.13”1.2 kg/2.6 Ib
906986906765714120 mm/4.72”1.4 kg/3.1 Ib
906987906766816135 mm/5.311.6 kg/3.6 Ib
-906767918150 mm/5.90”1.8 kg/4.0 Ib
-9067681020165 mm/6.49”2.0 kg/4.4 Ib