Sele till batteridriven fettspruta Lincoln

För att göra användandet av fettsprutan mer ergonomiskt kan man använda en sele.

Vikt:            0,3 kg
Art.nr:906806