Smörjrör/utloppsrör

Av förzinkat stål.

Anslutningar:             Utv. ISO-R1/8
Längd:150 mm
Vikt:0,15 kg
Art.nr:0064236