HemStyrcental CCS Alpha

Styrcental CCS Alpha

Styrcentralen styr och övervakar enledarsystem. Till styrcentralen ansluts tryckvakt för övervakning av trycket.

Egenskaper:
– Inställbara pump- och paustider.
– Möjlighet till extrasmörjning.
– Maskinförregling.
– Utgång för driftindikering.
– Utgång för larm, larmar då inställt tryck ej uppnåtts under pumptiden, vid låg nivå i smörjmedelsfatet eller vid ständigt sluten tryckvakt.
– Räknare för antalet smörjningar.
Definitioner:   
Paustid:Tid från pumpstopp till pumpstart.
Tryckdrivningstid:Tiden från pumpstart till dess inställt tryck uppnåtts och pumpen stoppats.

Pumptid:Maximal tryckdrivningstid innan larm utlöses.

Smörjcykel:Tid mellan smörjningarna, dvs. tryckdrivningstiden och paustiden.

Skyddsklass:IP65
Dimension:230x300x185 (BxHxD) mm
Matningsspänning:100-240 V AC
Ström:1,1 A
Utgångar:Pump:24 V DC max 8 W
Avlastningsventil:24V DC max 20W
Driftindikering:24 V DC max 3 W
Larm:Potentialfri kontakt
max 250 V AC /
30 V DC, 1A

Ingångar:24 V DC
InställningsområdePumptid:1-32 767 s
Paustid:1-32 767 min
Vikt:4,2 kg
Art. nr:907278