Teknisk fakta- B-apparat

Prestanda
Kolvdiameter 9 mm (standard)
Max utmatning/pumpslag:0,30 cm³
Max kontinuerligt mottryck:12 MPa/1 700 psi
Max intermittent mottryck:30 MPa/4 400 psi
    
Kolvdiameter 7 mm
Max utmatning/pumpslag:0,18 cm³
Max kontinuerligt mottryck:20 MPa/2 900 psi
Max intermittent mottryck:30 MPa/4 400 psi