HemTryckgivarpaket för montering i stamledning

Tryckgivarpaket för montering i stamledning

Tryck:  0-25 MPa (0-3 600 psi)
Skyddsklass:                    IP 67
Utsignal:4-20 mA
Matning:12-30 V DC
Kabel:PUR 5 meter
Anslutning:brun +(1)
blå -(3)
Gänga: ISO-G1/4"
Material:Aluminium
Ytbehandling:Anodiserad
Vikt:1,8 kg
Art.nr: 101931
Tryckkvittens
Varje pumpperiod avslutas då styrenheten får en kvittens på att tillräckligt högt tryck uppnåtts i slutet av smörjsystemet. I Assalubs tvåledarsystem används en tryckgivare eller en tryckvakt i vardera stamledning. Tryckgivarna eller tryckvakterna sitter i ett block som monteras mellan bottenplattan och systemets sista doserare. Tryckgivarens signal är 4-20 mA motsvarande 0-25 MPa (0-3 600 psi) tryck. I paketet ingår skruvar för fastsättning av doseraren och det ovan nämnda blocket.