Cirkulationssystem

Assalub har under många år jobbat med om- och nybyggnation av oljecirkulationssystem som:

  • Nyinstallationer, planering, konstruktion och montage
  • Flödesmätarbyten
  • Byte av tankar och pumpstationer
  • Om- och tillbyggnation av tryck- och returrör

Vi samarbetar med FluidHouse som tillverkar kanske världens modernaste oljecirkulationsaggregat. Jämfört med traditionella aggregat kan man med dessa minska tankstorleken med upp till 70 %.

Vår huvudleverantör av flödesmätare är Kytölä, som vi har ett mångårigt samarbete med och där deras ovalhjulsmätare har blivit vår och många kunders favorit. Vissa modeller kan servas och repareras under drift tack vare en bypass/service-ventil.

Du hittar vårt produktprogram i katalogen.

Ovalhjulsmätare

Mätstation

Svävkroppsmätare