Cirkulationssystem

Cirkulationssmörjning – en introduktion
Vissa smorda objekt såsom snabblöpande, hårt belastade lager eller lager med behov av värmeavledning samt växellådor, smörjs som regel genom ett
cirkulationssmörjsystem. Systemet utgörs av ett pumpaggregat med tank, filter och kylare, ett rörsystem samt en flödesmätare för varje smörjpunkt. Systemet styrs i regel av ett separat elektroniskt styrsystem, men kan även styras över den smorda maskinens PLC. Varje smörjpunkt har – förutom ett inlopp – även
en returanslutning så att oljan kan flöda fritt genom lagerhuset eller växellådan. I rörsystemet mellan tank och flödesmätare upprätthålls ett konstant tryck. Tryckfallet över flödesmätarna blir då också konstant, vilket är en förutsättning för ett jämt flöde till varje lager. Pumpen går kontinuerligt. Den olja som kommer i retur från lagren har upptagit föroreningar, värme och kanske fukt. Därför filtreras den, kyls och om applikationen innebär att olja även upptar fukt, avfuktas också oljan.

Assalub har under många år jobbat med om- och nybyggnation av oljecirkulationssystem som:

  • Nyinstallationer, planering, konstruktion och montage
  • Flödesmätarbyten
  • Byte av tankar och pumpstationer
  • Om- och tillbyggnation av tryck- och returrör

Vi samarbetar med FluidHouse som tillverkar kanske världens modernaste oljecirkulationsaggregat. Jämfört med traditionella aggregat kan man med dessa minska tankstorleken med upp till 70 %.

Vår huvudleverantör av flödesmätare är Kytölä, som vi har ett mångårigt samarbete med och där deras ovalhjulsmätare har blivit vår och många kunders favorit. Vissa modeller kan servas och repareras under drift tack vare en bypass/service-ventil.

Du hittar även vårt produktprogram i katalogen.

Svävkroppsmätare

Mätstation

Ovalhjulsmätare

Till toppen