Flerledarsystem

Lätta centralsmörjsystem.

I lätt eller medeltung industri används som regel individuella maskiner med ett begränsat antal smörjpunkter. Applikationer för fettsmörjning är t ex pelletspressar, växlar, stenkrossar, cementugnar, skruvtransportörer, traverskranar, processfilter, industriella separatorer, etc. Ovannämnda utrustningar kan smörjas på ett antal olika sätt. Smörjningen kan ske med en enkel apparat med lika många utlopp som det finns smörjpunkter på maskinen. Smörjningen kan också utföras av ett sofistikerat system med elektronisk styrenhet som utför automatisk påfyllnad av smörjmedel samt styr och kontrollerar densamma. Assalub tillverkar smörjsystem för de applikationer som nämns ovan. Man använder med fördel flerledarapparater (typ FEM och FLM för fett och typ B för olja).

Du hittar hela vårt produktprogram i katalogen.

Fettsmörjpump typ FLM

Fettsmörjpump typ FEM

System för automatisk påfyllning av en smörjpump

System för automatisk påfyllning av flera smörjpumpar

Nivåbrytare (elektrisk brytare)

Magnetventil för luft

Avstängningsventil för fett, elstyrd för rörmontage

Avstängningsventil för fett

Avstängningsventil för fett

Styrcentral, CCL Alpha

Fästhylla för smörjpump typ FLM eller FEM

Övertryckskontroll

Sammankoppling av utlopp