Progressivsystem

Automatiska smörjsystem för fett.
Används för mindre smörjsystem, upp till cirka 50 smörjpunkter. Progressivfördelarna matas antingen från en elmotordriven flerledarpump, så kallad lubrikator, eller från en tryckluftsdriven fatpump.

Du hittar vårt produktprogram i katalogen.