Progressivsystem

Automatiska smörjsystem för fett.
Används för mindre smörjsystem, upp till cirka 50 smörjpunkter. Progressivfördelarna matas antingen från en elmotordriven flerledarpump, så kallad lubrikator, eller från en tryckluftsdriven fatpump.

Du hittar vårt produktprogram i katalogen.

Rostfritt, Förnicklat stål

Övertrycksbrytare

Induktiv cykelbrytare

Sprängbleck

Sprängbleckshållare

Plugg till PFB

Sammankopplingsblock

In- och utloppsförskruvningar

Inlopp och utloppsförskruvningar för progressivfördelare PFG

Inlopp och utloppsförskruvningar för progressivfördelare PFM

Induktiv givare PF-Zyn

Tvärkoppling PFM-C, Tvärkoppling PFG-C

Pumpcentral