Tvåledarsystem

Stora smörjsystem av tvåledartyp.

Tung processindustri kännetecknas av många smörjpunkter på relativt liten yta. Detta gör det möjligt att kostnadseffektivt använda ett avancerat smörjsystem. Även om tvåledarsystem är bra för alla utom de allra minsta systemen så blir det mer kostnadseffektivt ju fler smörjpunkter det finns. Exempel på dylika applikationer är pappersmaskiner, kaustiseringsenheter, renserier, barkpressar och barktrummor, sågverk och olika applikationer i metallverk, smörjning av ledskenor i vattenturbiner etc. Assalubs tvåledarsystem är konstruerat för användning under svåra driftsförhållanden. Doserarna tillverkas i förzinkat stål men kan också levereras i syrafast stål (AISI 316) för speciellt krävande miljöer. Ett tvåledarsystem kan omfatta mer än 1 000 smörjpunkter. Systemen utrustas med Assalubs tryckluftsdrivna tvåledarpump och styrs antingen av en styrcentral för en eller flera kanaler eller av en i den smorda maskinen befintlig processdator.

Fördelar med tvåledarsystem:

  • Hög driftsäkerhet
  • Kostnadseffektivt
  • Mycket mindre tendens till separering av fettet än för något annat system
  • Flexibla system, enkla att öka eller minska antalet smörjpunkter vid exempelvis ombyggnader av maskiner och avdelningar
  • Enkla att underhålla, reparera och felsöka
  • Slutet system, vilket minskar risken för att fettet förorenas
  • Individuellt inställbara smörjmängder för optimal fettdosering

Du hittar även vårt produktprogram i katalogen.

CC1/CCWMon 20 – Styrcentral för WLubeMon & tvåledarsystem

CC1 Compact

Pumpcentral, tryckluftsdriven

Pumpcentral, eldriven

Undercentral – luftstyrd

Undercentral – elstyrd

Styrcentral CC1 Alpha

Styrcentral CC1 Mk II

Styrcentral CC4 Mk II

Fettdoserare FZ

Fettdoserare SS

Täckplattor

Påfyllningsplatta, manuell

Sammanbindningsblock

Bottenplattor, aluminium

Bottenplattor, syrafast stål

Backventil, tillbehör till bottenplatta

Fästbult, tillbehör till bottenplatta

Svetskloss, syrafast, tillbehör till bottenplatta

Skarvblock för rör till slang, syrafast

Tryckgivarpaket för montering på bottenplatta

Tryckgivarpaket för montering i stamledning

Tryckvaktspaket för montering på bottenplatta

Tryckvaktspaket för montering i stamledning

Fettventil, luftstyrd

Avstängningsventil för fett, elstyrd. För rörmotage

Avstängningsventil för fett, elstyrd för rörmontage

Reparations- och packningssatser för GD-doserare

Reparationssatser för doserare

Packningssatser för doserare

Montagematerial för 2-ledarsystem