Fetthantering

Utrustning och komponenter för professionell hantering av fett och manuell fettsmörjning.
Vi utvecklar och tillverkar våra tryckluftsdrivna fettpumpar själva på vår fabrik i Åtvidaberg.
Produkter av hög kvalitet, som ger driftsäkerhet och lång livslängd, är tillsammans med god service och tillförlitliga leveranser ledstjärnan för företagets verksamhet.

Vårt produktutbud innefattar allt från pumpar, slangar, ventiler, ventilhandtag,
fettmätare, svivlar, slangupprullare, fatkärror, fatförskruvningar och kompletta pumputrustningar.

Handpump för fett och olja

Utloppsslang med matarventil

Utloppsslang med matarventil

Slangupprullare, 15 meter, med matarventil

Luftutrustning

Pumputrustning, 1:65, för fluid bag

Pumputrustning, 1:65, för 1/4-fat

Pumputrustning, 1:65, för 1/1-fat

Pumputrustning, 1:6, för 1/1-fat

Fettsmörjningsaggregat

Doseringsutrustning för fett

Transportabelt fettpåfyllningsaggregat för 1/4-fat, inklusive pump med tryckförstärkning 1:65

Transportabelt fettpåfyllningsaggregat för 16-20 kg hink, inklusive pump med tryckförstärkning 1:65

Transportabelt fettsmörjaggregat för 1/4-fat, inklusive pump med tryckförstärkning 1:65

Transportabelt fettsmörjaggregat för 16-20 kg hink, inklusive pump med tryckförstärkning 1:65

Transportabelt fettsmörjaggregat för 16-20 kg hink, inklusive pump med tryckförstärkning 1:50

Fattralla för 1/1-fat

Kärra för 1/1-fat i förzinkat stål.

Kärra för 1/4-fat

Kärra för 16-20 kg hink, rak modell

Kärra för 16-20 kg hink, vinklad modell

Högtrycksslang för fett

Sortimentlåda, smörjnipplar

Nippelskydd, färgade

Övergångsnippel

Avstängningsventil för fett

Spetsmunstycke

Vridbar fettkoppling 360

Traktorkoppling

Fettkoppling

Snabbkoppling för fett

Snabbkopplingsnipplar

Utloppsslang

Smörjrör/utloppsrör

Svivlar för högt tryck

Smörjventilhandtag för fett

Sele till batteridriven fettspruta

Stor fettbehållare (1 liter)

Batteriladdare 20 V

Batteri 20 V

Batteridriven fettpistol med fettmätare, stor fettbehållare samt bärsele

Batteridriven fettpistol, 20 V Li-Ion med inbyggd fettmätare

Fettmätarpistol

Fettmätare

Hållare för nivåbrytare

Nivåbrytare (pneumatisk brytare)

Nivåbrytare (elektrisk brytare)

Upphängningskrok för pumpar

Adapter för pumprör Ø35 mm

Blåspistol för lösgörande av följelock

Följelock ”Väl tömt”

Följelock

Fatlock

Mobil pumplyft

Stationär pumplyft

Fatlock med nivåindikator

Transportabelt eldrivet fettsmörjningsaggregat för 16-20 kg hink

Elmotordriven fettpump för montering i fatlock.

Packnings- och reparationssatser till fettpump 1:65 ”Väl tömt”

Tryckluftsdriven fettpump, tryckförstärkning 1:65

Packningssats till fettpump 1:50

Tryckluftsdriven fettpump, tryckförstärkning 1:50

Påfyllningspump för 16-25 kg hinkar

Påfyllningspump för fett till hinkar. ”Väl tömt”.

Påfyllningspump för fett till hävstångspumpar och lagerpåfyllare.

Reparations- och packningssats till pump 1:6

Smörjpunktstryckmätare

Lagerpåfyllare

Lagerpåfyllare

Påfyllningsnippel för hävstångspumpar

Påfyllningsnippel till hävstångspumpar

Filterpatron

Fettfilter

Påfyllningsutrustning för handpumpar för montage på fatlock.

Transparent behållare

Nippelskydd, färgade

Hylsa för hävstångspump

Hävstångspump med fettmätare

Hävstångspump

Låsbar fettkoppling