Oljehantering

Utrustning och komponenter för professionell hantering av olja och andra petroliumprodukter.
Vi utvecklar och tillverkar våra tryckluftsdrivna oljepumpar själva på vår fabrik i Åtvidaberg.
Produkter av hög kvalitet, som ger driftsäkerhet och lång livslängd, är tillsammans med god service och tillförlitliga leveranser ledstjärnan för företagets verksamhet.

Vårt produktutbud innefattar allt från pumpar, slangar, ventiler, ventilhandtag,
digitala handmätare för olja, utloppsrör, svivlar, slangupprullare, fatkärror, fatförskruvningar och kompletta pumputrustningar.

Oljepumpar

Oljeutrustning

Handmätare och utloppsrör

Tillbehör för oljehantering

Luftutrustning

Slangupprullare med handmätare

Pumputrustning för 1/1-fat

Stötskydd i metall

Oljenivåövervakare

Transportabelt oljeaggregat för 1/1-fat, med tryckluftsdriven 1:3-pump och digital handmätare

Batteridrivet mobilt oljeaggregat

Transportabelt oljeaggregat för 1/1-fat, med tryckluftsdriven 1:3-pump och slangupprullare

Transportabelt oljeaggregat för 1/4-fat, med tryckluftsdriven 1:1-pump

Oljeaggregat med handpump, för 20-25 liters standarddunk. Utan transportkärra.

Transportabelt oljeaggregat för 1/1-fat, med handpump

Transportabelt oljeaggregat med handpump, för 1/4-fat

Dropphölster för ventilhandtag

Fattralla för 1/1-fat

Kärra för 1/1-fat i förzinkat stål

Kärra för 1/4-fat

Kärra för 16-20 kg hink

Kran för oljebar

Plasttratt av polyeten, med flexibelt rör, för petroleumprodukter

Avstängningsventil, maxtryck 4 MPa

Filter för ventilhandtag 901238

Svivel, rak, 1/2″

Svivelskydd, färgade

Flexibelt utloppsrör med 90° vinkel och droppfri ventil

Utloppsrör vinklat 90°, med manuell droppfri ventil

Flexibelt utloppsrör med 135° vinkel och droppfri ventil

Flexibelt utloppsrör med 90° vinkel och droppfri ventil

Utloppsrör vinklat 125°, med droppfri ventil

Utloppsrör vinklat 135°, med droppfri ventil

Utloppsrör vinklat 45°, med droppfri ventil

Ventilhandtag för olja, med svivel i inloppet

Adapter för andra typer av utloppsrör

Batteri för 906286

Handmätare, digital förinställbar för olja och glykol

Batteri för 906365

Extra gummiskydd till 906365

Digital handmätare för olja, med svivel i inloppet

Ljuddämparsats

Nivåmätare för oljefat

Fattätning för hink

Fatförskruvning för dunk

Fatförskruvning för dunk

Fatförskruvning för dunk

Fatförskruvning 2″ av zink, för sugrör

Slang, komplett, 1/2″

Golvstativ

Väggfäste

Väggfäste

Sugrör av plast, med bottenventil

Sugrör av plast och stål

Sugslangsats

Slang- och sugrörssats