Oljehantering

Produkter för professionell hantering av oljor.

Du hittar även vårt produktprogram i katalogen.

Handpump för fett till hinkar, 1/4-fat och 1/1-fat.

Vevpump

Sugpump

Tryckluftsdriven oljepump med tryckförstärkning 1:1, grundutförande

Tryckluftsdriven oljepump med tryckluftsförstärkning 1:1, för montering i fatlock

Tryckluftsdriven oljepump med tryckluftsförstärkning 1:1, för väggmontage

Packningssats och reaparationssats för pump 1:1

Tryckluftsdriven oljepump med tryckförstärkning 1:3, grundutförande

Tryckluftsdriven oljepump med tryckförstärkning 1:3, för montering i fat

Tryckluftsdriven oljepump med tryckförstärkning 1:3, för väggmontage

Packningssats och reparationssats till oljepump 1:3

Tryckluftsdriven oljepump med tryckförstärkning 1:6, grundutförande

Tryckluftsdriven överföringspump, tryckförstärkning 1:6.

Tryckluftsdriven oljepump med tryckförstärkning 1:6, för väggmontage

Reparations- och packningssats till pump 1:6

Tryckluftsdriven spilloljepump i grundutförande

Spilloljepump för kärltömning

Spilloljepump för sugrör

Slang- och sugrörssats

Sugslangsats

Sugrör av plast och stål

Sugrör av plast, med bottenventil

Väggfäste

Väggfäste

Golvstativ

Slang, komplett, 1/2″

Fatförskruvning 2″ av zink, för sugrör

Fatförskruvning för dunk

Fatförskruvning för dunk

Fatförskruvning för dunk

Fattätning för hink

Nivåmätare för oljefat

Ljuddämparsats

Digital handmätare för olja, med svivel i inloppet

Extra gummiskydd till 906365

Batteri för 906365

Handmätare, digital förinställbar för olja och glykol

Batteri för 906286

Adapter för andra typer av utloppsrör

Ventilhandtag för olja, med svivel i inloppet

Utloppsrör vinklat 45°, med droppfri ventil

Utloppsrör vinklat 135°, med droppfri ventil

Utloppsrör vinklat 125°, med droppfri ventil

Flexibelt utloppsrör med 90° vinkel och droppfri ventil

Flexibelt utloppsrör med 135° vinkel och droppfri ventil

Utloppsrör vinklat 90°, med manuell droppfri ventil

Flexibelt utloppsrör med 90° vinkel och droppfri ventil

Svivelskydd, färgade

Svivel, rak, 1/2″

Filter för ventilhandtag 901238

Avstängningsventil, maxtryck 4 MPa

Plasttratt av polyeten, med flexibelt rör, för petroleumprodukter

Kran för oljebar

Kärra för 16-20 kg hink

Kärra för 1/4-fat

Kärra för 1/1-fat i förzinkat stål

Fattralla för 1/1-fat

Dropphölster för ventilhandtag

Transportabelt oljeaggregat med handpump, för 1/4-fat

Transportabelt oljeaggregat för 1/1-fat, med handpump

Oljeaggregat med handpump, för 20-25 liters standarddunk. Utan transportkärra.

Transportabelt oljeaggregat för 1/4-fat, med tryckluftsdriven 1:1-pump

Transportabelt oljeaggregat för 1/1-fat, med tryckluftsdriven 1:3-pump och slangupprullare

Batteridrivet mobilt oljeaggregat

Transportabelt oljeaggregat för 1/1-fat, med tryckluftsdriven 1:3-pump och digital handmätare

Oljenivåövervakare

Stötskydd i metall

Oljesug

Fatgördel

Förlängningsslang

Filterregulator

Adapter

Pumputrustning för 1/1-fat

Slangupprullare med handmätare

Luftutrustning