Fettdoseringsutrustning

I en stor mängd produkter ingår rörliga delar, som vid montering måste tillföras en liten och exakt mängd smörjmedel. Smörjmedlet är avsett att räcka en bestämd drifttid eller för produktens hela livslängd. Typiska användningsområden är för bilindustrin montering av dörrlås, fönsterhissar, kabelanslutningar, bromsar och för elektronikindustrin, montering av radio-, TV- och stereoapparater, datorer, kablage m.m.

I en tillverkningsprocess med korta cykeltider måste mediet kunna tillföras med stor säkerhet, precision och repeternoggrannhet. I en sådan process kan onoggrann dosering, efterdroppning, spill och luft i mediet ge stora och besvärliga störningar som äventyrar produktens kvalitet. CVM och ACV precisionsdoserare är tillförlitliga och konstruerade för industriellt bruk och långa livslängder. För att undvika onödig hantering av fettet används Assalubs luftdrivna fatpump för att mata doseringsventilerna direkt från originalförpackningen. Fatpumpen tillsammans med vårt unika följelock tömmer behållaren helt.

Du hittar vårt produktprogram i katalogen.

CVM-doserare

Reservdelssatser till CVM-doserare

Måttskisser, CVM-doserare

ACV-doserare

Bottenplattor och täckplattor för ACV

Tillbehör ACV och CVM

Tillbehör ACV och CVM

Tillbehör ACV och CVM

Fettpumpar