Fettdoseringsutrustning

Precisionsdoserare typ CVM och ACV
I produkter monterade på löpande band tillförs ofta en liten mängd smörjmedel på glidytorna vid monteringen. Speciellt inom bilindustrin är detta vanligt.

Beskrivning
I en stor mängd produkter ingår rörliga delar, som vid montering måste tillföras en liten och exakt mängd smörjmedel. Smörjmedlet är avsett att räcka en bestämd drifttid eller för produktens hela livslängd. Typiska användningsområden är för bilindustrin montering av dörrlås, fönsterhissar, kabelanslutningar, bromsar och för elektronikindustrin, montering av radio-, TV- och stereoapparater, datorer, kablage m.m.

I en tillverkningsprocess med korta cykeltider måste mediet kunna tillföras med stor säkerhet, precision och repeternoggrannhet. I en sådan process kan onoggrann dosering, efterdroppning, spill och luft i mediet ge stora och besvärliga störningar som äventyrar produktens kvalitet. CVM och ACV precisionsdoserare är tillförlitliga och konstruerade för industriellt bruk och långa livslängder. För att undvika onödig hantering av fettet används Assalubs luftdrivna fatpump för att mata doseringsventilerna direkt från originalförpackningen. Fatpumpen tillsammans med vårt unika följelock tömmer behållaren helt.

Typ    ACV-001ACV-002ACV-010CVM-03CVM-10CVM-50
Dosering cm³/slag0,005-0,12
X
0,01-0,21
X
0,04-1,2
X
0,05-0,3
X
0,2-1,2
X
0,5-5,0
X
Max antal utlopp
7
7
4
4
4
4
Tryck, mediaMax 3 MPa/440 psi
X
X
X
5,9-14,7 MPa/870-2 180 psi
X
X
X
Tryck, luft0,2-0,7 MPa/29-100 psi
X
X
X
0,3-0,7 MPa/43-100 psi
X
X
X

ACV-doserare

CVM-doserare

Fettpumpar

Tillbehör ACV och CVM

Tillbehör ACV och CVM

Tillbehör ACV och CVM

Sensor för doserare ACV/CVM

Till toppen