Assalub arrangerar en kurs med inriktning på handhavande och underhåll av centralsmörjsystem. Kursen innehåller såväl en teoretisk som praktisk del.

Kursen är fullbokad.