Smörjkurs 25-27 april 2017

Smörjkurs 25-27 april 2017

Assalub arrangerar en kurs med inriktning på handhavande och underhåll av centralsmörjsystem. Kursen innehåller såväl en teoretisk som praktisk del.

Kursen är fullbokad.

2017-05-09T16:17:55+00:00