Vi har med hänsyn till den pågående Corona-viruspandemin beslutat att flytta vårens smörjkurs till 24-27 augusti. Alla som varit anmälda till vårens kurs är automatiskt överflyttade till höstens kurs. Vi tar dock emot fler intresseanmälningar eftersom det kan bli aktuellt med lediga platser eller ytterligare ett kurstillfälle senare under hösten. Skicka er anmälan till lotten@assalub.se

Den nya kursen kommer ske den 20-23 april 2020.

Länk till bladet.

 

Assalub arrangerar kurser med inriktning på handhavande och underhåll av centralsmörjsystem. Kurserna innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del.

Kurserna är på tre dagar och riktar sig mot underhålls- och driftpersonal som arbetar med smörjunderhåll, samt till personer som vill skaffa sig en uppfattning om hur ett modernt och rationellt smörjunderhåll bedrivs.

Frågor och bindande anmälan skickas till: lotten@assalub.se