Den nya kursen kommer ske den 20-23 april 2020.

Länk till bladet.

 

Assalub arrangerar kurser med inriktning på handhavande och underhåll av centralsmörjsystem. Kurserna innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del.

Kurserna är på tre dagar och riktar sig mot underhålls- och driftpersonal som arbetar med smörjunderhåll, samt till personer som vill skaffa sig en uppfattning om hur ett modernt och rationellt smörjunderhåll bedrivs.

Frågor och bindande anmälan skickas till: lotten@assalub.se