Smörjkurser i april 2019

Smörjkurser i april 2019

Kurstillfälle: 8-11 april 2019

Assalub arrangerar kurser med inriktning på handhavande och underhåll av centralsmörjsystem. Kurserna innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del.

Kurserna är på tre dagar och riktar sig mot underhålls- och driftpersonal som arbetar med smörjunderhåll, samt till personer som vill skaffa sig en uppfattning om hur ett modernt och rationellt smörjunderhåll bedrivs.

Frågor skickas till: lotten@assalub.se

2019-01-07T14:01:53+00:00