Installation

Assalub AB har lång erfarenhet av installation och service av fett- och oljehanteringsutrustningar och utför bl.a. följande tjänster:

  • Nymontage av smörjsystem – en- och tvåledarsystem.
  • Installation/montage av oljecirkulationssystem.
  • Installation/montage av pumpar för olja och fett.
  • Installation/montage av rörsystem.
  • Installation/montage av slangupprullare.
  • Luft- och vattenrörsdragning.

Service

Vi utför service av alla ovannämnda komponenter och system, gamla och nya.

Montagechef

Leif Wahlström

0702 – 344 038

leif@assalub.se

Instruktioner