Om Assalub
– en kort presentation

Assalub utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för rationell smörjautomation. Detta omfattar utrustning för både handsmörjning och centralsmörjning, men även utrustning för hantering av smörjmedel. En hög kvalitet utmärker produkterna från Assalub. Assalub är ett privatägt företag med ett 30-tal anställda. Företaget är helt inriktat på smörjutrustningar och hantering av smörjmedel och har ingen aktivitet därutöver. Huvudkontoret, fabriken, lagret och produktutvecklingen är belägna i Åtvidaberg som ligger 35 km sydost om Linköping.

Assalubs produktprogram för hantering av smörjmedel omfattar luftdrivna pumpar för oljor, fetter och rostskyddsmedel. Normalt är pumparna fatmonterade, men vissa modeller tillverkas även för väggmontage. I programmet ingår allt som krävs för ett komplett program, såsom slangupprullare, flödesmätare, kärror etc.

I vissa delar av världen är rost ett problem för bilar och bussar. Den utrustning som används för applicering av rostskyddsmassa i efterbehandlingen kan vara en produkt från Assalub då företaget är ledande i Europa på dylik utrustning.

Programmet omfattar också speciella fettpumpar utvecklade för att användas i tvåledarsmörjsystem – system som används för smörjning inom tung processindustri såsom pappers-, cellulosa-, metallvaru- och cementindustri. En annan specialitet är en eldriven fatpump för fett som bl.a. används i ovan nämnda tvåledarsystem då tryckluft ej är tillgänglig.

Assalubs produktprogram för centralsmörjning omfattar flerledarapparater, s.k. lubrikatorer, enledarsystem, tvåledarsystem och cirkulationssystem.