Products

Assortment kit of couplings

art.nr: 103006

Assortment kit with couplings and adapters.

DesignationAmountPart Number:
DPR 6 L/S Zn CUT RING 20 pcs. 900594
GE 6 LL ISO-R1/8" Zn 10 pcs. 903997
GE 6 L ISO-G1/8" Zn 10 pcs. 900016
RI R1/8"-G1/8" Brass 10 pcs. 120059
RI M6K-G1/8" Zn 10 pcs. 120056
DPR 6 LL Zn CUT RING 20 pcs. 3201067
WE 6 LL ISO-G1/8" Zn 5 pcs. 904062
WE 6 L ISO-G1/8" Zn 10 pcs. 3201139
RI M10X1K ISO-G1/8" Brass 5 pcs. 120061
ADAPTOR 45° 1/8" Brass 5 pcs. 906951
RI 1/4" X 1/8" Brass 10 pcs. 904095
G 6 LL Zn 5 pcs. 903984
ADAPTOR ISO-G1/8" Zn 5 pcs. 1117085
EXTENSION ADAPTOR ISO-G 1/8" 5 pcs. 121233
RI M8X1K - G1/8" Brass 10 pcs. 120058
COVER PLATE GD 0 AL 4 pcs. 101796
G 6 L Zn 15 pcs. 3201235
SLEEVE FOR HOSE Zn 16 pcs. 903024
TUBE NIPPLE 6 mm Zn 16 pcs. 903025
NIPPLE PLATE 2 pcs. 101816