Svävkroppsmätare

En flödesmätare innehåller en strypning som man ställer in önskat flöde på och en mätenhet som indikerar det aktuella flödet.

Funktionsbeskrivning:
Svävkroppen (1), som befinner sig i ett transparent rör (7), genomströmmas av oljan. Ovanför svävkroppen finns en fjäder som strävar att trycka ner svävkroppen. Svävkroppens nivå i glaset visar det aktuella flödet. Genom att (med ratt 8) flytta den koniska pinnen (3) vertikalt, kan ”börvärdet” för alla mätare läggas på samma nivå. Detta
gör det lätt att visuellt kontrollera mätarnas funktion.

Varje mätarrör kan förses med ett larm för låg flödesnivå.
Mätaren tillverkas i tre olika storlekar för flöden från 0,1 till 16 l/min. Alla tre moduler har samma hålbild och kan monteras på samma bottenplatta. Bottenplattorna tillverkas med upp till 12 moduler.

Flöde:0,1-3, 3-10, 5-16, 15-30 l/min
20-50, 30-70, 50-100 l/min
Max tryck:15 bar/1,5 MPa
Max temperatur:+85 °C (+110 °C med PSU)
Noggrannhet:±5% (genomsnitt)
Tryckfall:0,9 bar 0,2 l/min
1,5 bar 10 l/min (150 cSt)
Material stomme:Aluminium
Material övriga metalldelar:AISI 316, AISI 304, aluminium och mässing
    
Material rör:Grilamid TR 55
(valfritt PSU och glas)
    
Material tätningar:FPM (NBR)
Material montagelåda:Aluminium (valfritt AISI 304)

Fördelar:
-Skalan visar det aktuella flödet.
-Tre olika flödesområden i samma modul (0,1-16 l/min).
-Extern flödeskurva behövs ej
-Flottörerna ligger alltid på samma nivå oberoende av flödena.
-Flottörerna är fjäderbelastade för stabil funktion.
-Snabb och enkel inställning.

Rensning av glasröret
Den enkla och unika metoden för rensning av de transparenta mätrören gör att de alltid kan hållas rena.
Varje gång systemet stoppas eller omstartas avlägsnar teflonringen på svävkroppen avlagringarna på mätrörets insida.
Vid behov kan man upprepa proceduren genom att öppna och stänga gruppens kulventil.

Korrigering för viskositet ej nödvändig
Varje FO-OilFlow-modul visar oljeflöde för de flesta oljor utan att man behöver använda flödesdiagram.
Därför kan det önskade flödet ställas in direkt på en mätare.
Korrigeringstabeller behövs endast då temperaturen och viskositeten är onormala.
Modulutförande
Flödesenheterna är byggda som moduler som monteras på en gemensam bottenplatta.
Tack vare denna konstruktion kan moduler lätt byggas ut eller ersättas med en blindplatta.
Flödesmodulerna finns i tre storlekar från 0,1 till 16 l/min.
Monteringstavlor
En grupp av flödesmätare kan monteras i en tavla av aluminium (alternativt rostfritt stål) för en snabb och
enkel anslutning till smörjpunkterna.
Tavlan har en transparent glidlucka för skydd mot eventuellt inträngande föroreningar.
Tavlorna kan lämpligen grupperas i logiska enheter för en maskin
Antal moduler   A (inlopp)   B (utlopp)   L   M   N
1G 3/4"G 3/8"395969
2G 3/4"G 3/8"7999109
3G 3/4"G 3/8"119139149
4G 3/4"G 3/8"159179189
5G 3/4"G 3/8"199219229
6G 3/4"G 3/8"239259269
7G 3/4"G 3/8"279299309
8G 3/4"G 3/8"319339349
9G 3/4"G 3/8"359379389
10G 3/4"G 3/8"399419429
11G 3/4"G 3/8"439459469
12G 3/4"G 3/8"479499509
Antal moduler C D
116080
2200120
3240160
4280200
5320240
6360280
7400320
8440360
9480400
10520440
11560480
12600520
Övervakningssystem
Varje flödesmodul kan förses med ett lågnivålarm (högnivålarm som tillval).
Larmsensorerna kopplas till en larmenhet som indikerar grupplarm till kontrollrummet.
Alarmenheten kan monteras valfritt intill flödesmätargruppen på en separat montageplatta.
Larmenhet
Larmutgången är en potentialfri växlande kontakt.
Max spänning 230 V AC, max ström 5A resistiv och 2A induktiv.
Matningsspänning 230V AC, 0,2A.
Larmenheten kan utrustas med en T-kontakt för seriekoppling av flera larmenheter.
Varje sensorgrupp är utrustad med sin egen displaylampa som tänds när sensorn är aktiv.
Korsslutningsströmmen över sensorns anslutning är 5mA. Alarmenheten finns i två storlekar: 1-22 och 1-34 larmsensorer.
Larmsensorer
En tillförlitlig induktiv givare används för att indikera lågflödeslarm.
Larmsensorerna levereras färdiga för installation, bestående av: alarmsensor, adapter och fjäder.
Fjäderbelastningen säkerställer att sensorn alltid är i kontakt med flödesrörets yta.
Till toppen