HemFunktionskontroll

Funktionskontroll

Med eller utan filter.    
Detta är en elektrisk flödeskontroll för övervakning av oljesmörjapparater med kontinuerlig matning. Kontrollen monteras i en matarledning från smörjapparaten och anslutes till elektrisk alarmanordning.
Larmet aktiveras om oljeflödet upphör p.g.a. exempelvis tom behållare eller fel på
smörjapparaten eller dess drivmekanism.
Vikt utan filter:1,1 kg
Vikt med filter:1,5 kg
    
Brytande, utan filter
Art.nr:LTb 240-3
Slutande, utan filter
Art.nr:LTb 240-4
Brytande, med filter
Art.nr:LTb 240-5
Slutande, med filter
Art.nr:LTb 240-6
    
    
OBSERVERA!
Funktionskontrollen säljs inte utan förskruvningar. Du måste därför kontrollera om du behöver förskruvningar för 6 mm eller 8 mm rör innan du beställer! Se förskruvningar nedan!