Experten på utrustning för centralsmörjning
och för hantering av smörjmedel.

Nyheter & Katalog

Smörjkurs 5-8 oktober 2020

Assalub arrangerar kurser med inriktning på handhavande och underhåll av centralsmörjsystem. Kurserna innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del. Kurserna är på tre dagar och riktar sig mot underhålls- och driftpersonal som arbetar med [...]

Fler nyheter
Ladda ner katalogen

Våra produkter

Manuell smörjning
Automatiska smörjsystem
Produktionsutrustning
Montage

Instruktioner