Smörjpunktstryckmätare

För anslutning mellan smörjpump och smörjpunkt för att mäta smörjpunktens mottryck (kontroll av täppta smörjpunkter).

Tryckområde:           0-31,5 MPa
0-4 560 psi
Vikt:0,2 kg
Art.nr:0102347