Tryckluftsdriven spilloljepump 1:1

Pneumatisk Spilloljepump 1:1, Assalubs spilloljepump är konstruerad för att ge bästa möjliga sugförmåga och pumpkapacitet.

Kapacitet:               35 l/min vid 0,6 MPa lufttryck
Undertryck:Max -95 kPa
Lufttryck min-max:0,3-1,0 MPa
Suganslutning:Inv. ISO-G1
Utloppsanslutning:Inv. ISO-G3/4
Luftanslutning:Inv. ISO-G1/4
Pumplängd:494 mm
Vikt:5 kg
Ingående material:Eloxerad aluminium, stål, rostfritt stål, mässing och plast
Tätningar:Nitrilgummi
Art.nr:0102096