HemVridbart munstycke för enkel rensning inkl. dysa

Vridbart munstycke för enkel rensning inkl. dysa

För tunt medel:    Art.nr: 907363
Levereras med dysa:907357
Spridningsvinkel:Flat 40°
Genomlopp:0,28 mm
Vikt:0,14 kg
    
För tjockt medel:Art.nr: 907364
Levereras med dysa:907358
Spridningsvinkel:Flat 60°
Genomlopp:0,38 mm
Vikt:0,14 kg
    
För tixotrop:Art.nr: 907365
Levereras med dysa:907359
Spridningsvinkel:Flat 60°
Genomlopp:0,46 mm
Vikt:0,14 kg