HemIn- och utloppsförskruvningar för funktionskontroll

In- och utloppsförskruvningar för funktionskontroll

För 6 mm rör:    
Inlopp m backventil
Art.nr:904549
Utlopp
Art.nr:903998
    
För 8 mm rör:
Inlopp med backventil
Art.nr:904551
Utlopp
Art.nr:904004