Ovalhjulsmätare

Ovalhjulsmätaren är en idealisk mätare för cirkulationssystem. Mätningen sker enligt deplacementmetoden som innebär att den är oberoende av viskositeten. Därför visas korrekt flöde över hela temperaturskalan.

Konstruktion och funktionsprincip
Mätaren innehåller ett ovalhjulspar som vid rotation avger ett bestämt antal pulser per varv. Denna pulskö omvandlas av en separat elektronisk mätstation till ett flöde i liter/minut. Tack vare att mätmetoden är deplacementsbaserad behöver man inte kompensera för viskositeten. Rätt flöde visas även när oljan är kall vid uppstartning.
Flödesmätarna levereras som individuella enheter SR-10, SR-20, SR-30, SR-60 och SR-100 (se tabell nedan), men också sammansatta enheter. Dessa finns med 4, 6 eller 8 mätare. (SR4-X, SR6-X och SR8-X). Anslutningen för den inkommande oljan är gemensam för ovalhjulsmätarna i dessa med sammansatta modellerna.

Ovalhjulsmätaren tillverkas i följande storlekar:

Modell    Minimiflöde
(liter/minut)
    Maxflöde
(liter/minut)
    Pulser/liter
SRx-10,111 960
SRx-20,221 200
SRx-2,50,252,51 060
SRx-60,66300
SR-10110125
SR-2022075
SR-3033049
SR-6066022
SR-1001010012
Precision:          ±5 %
Max tryck:10 bar
Max temperatur:80 °C
Max oljetemperatur:80 °C
Material, stomme:Aluminium
Metalldelar:AISI 316, CuZn39Pb3
Plastdelar:Polyfenylsulfid (PPS), Polyamid (PA)
Tätningar:Flourgummi (FPM)
Rekommendation om oljans renhetsklass:16/13 (ISO 4406)

Fördelar med ovalhjulsmätaren:
Mätarna är viskositetsoberoende vilket innebär att korrekt flöde presenteras oavsett oljetemperatur.
Flödesmätare för max 6 l/min kan fås med en bypassventil för att styra över oljeflödet direkt till smörjpunkten med ett reducerat flöde. Detta ger möjligheter att serva mätarna under drift.

Mätarna byggs ihop till mätartavlor och mätarna kopplas till en elektronisk mätstation som kan övervaka 48 mätare. Mätstationen kan arbeta självständigt, men den kan också anslutas till en övervakningsdator.

Till toppen