Påfyllningssatser

Behållare med fett, batteri och dammskydd    
Vikt:0,4 kg
 
Universalfett 250 cm3Art.nr: 907412
Högbelastning HD 250 cm3Art.nr: 907413
Högt varvtal HS 250 cm3Art.nr: 907414
Livsmedelsfett 250 cm3Art.nr: 907415
Hög temperatur HT 250 cm3Art.nr: 907416
Fett   Universal   Hög belastning   Högt varvtal   Livsmedel   Hög temp.
NLGI22222
Penetration265-295265-295265-295265-295265-295
Basoljeviskositet220 cSt vid 40 °C327-350 cSt vid 40 °C100 cSt vid 40 °C220 cSt vid 40 °C220 cSt vid 40 °C
TypKalciumsulfonatkomplexLitiumkomplexLitiumkomplexAluminiumkomplexLitiumkomplex
BasoljaMineralMineralSyntetSyntetSyntet