Pumputrustning, 1:65, för 1/1-fat

Art.nr:    200049

1   Luftslang 1/4" 1 200 mm   Art.nr: 0062274
2Fettpump 1:65, 1/1-fatArt.nr:0102093
3Fatlock, 1/1-fatArt.nr:0102110
4Följelock, 1/1-fatArt.nr:0102116
5HållareArt.nr:0102206
6RegulatorArt.nr:0230448
8Avstängningsventil 1/4"Art.nr:0904936
9Kopplingsnippel 1/4"Art.nr:0905068
10Snabbkoppling 1/4"Art.nr:0905069
11GränslägesbrytareArt.nr:1117069
12Nippel 1/4"-1/4"Art.nr:3201087
13PluggArt.nr:3201113
14Fettslang 1/4" x 1 500 mmArt.nr:0102126
15Nippel 1/2"-1/4"Art.nr:3201200
16AvstängningsventilArt.nr:0904901