LubeRight

LubeRight är ett datoriserat handsmörjningssystem som, jämfört med traditionell handsmörjning, erbjuder följande fördelar:

– LubeRight identifierar varje smörjpunkt och visar den rätta mängden fett som ska doseras. Exaktare smörjning ger lagren längre livslängd.
– Den bekräftar varje smörjpunkt och förhindrar att punkter glöms bort.
– Den ger möjlighet till historisk uppföljning av varje smörjpunkt.

Varje smörjpunkt utrustas med en transponder (en bricka med ett inbakat datachip). Chipet har ett unikt id-nummer så att systemet kan känna igen smörjpunkten. Mängden fett som ska matas in i smörjpunkten finns lagrat i fettmätarens minne och visas på displayen.Fettmätarens minne registrerar den verkliga mängden som matas in. Efter smörjrundan för man över informationen till en PC. Dataprogrammet visar hur mycket fett som doserats in i varje smörjpunkt och eventuella avvikelser mot angivna värden.Systemet varnar tydligt om t.ex. en smörjpunkt har glömts bort. Genom historiska data kan man följa upp och ha kontroll över varje enskild smörjpunkt. LubeRight ger användaren överblick över allt manuellt smörjarbete och en större säkerhet i underhållsarbetet. Risken för oplanerade driftstopp minskas effektivt.

LubeRight gör handsmörjningen helt tillförlitlig samt gör den till ett högteknologiskt och intressant arbete.

Så här fungerar LubeRight, steg för steg!

 

 

 

 

 

 

 

LubeRight-programmet installeras på datorn. I programmets administrations-del
lägger man upp alla dataom respektive smörjpunkt: namn, grupp, smörjmängd,
intervall, smörjmedel och rondordningsnummer.Till varje smörjpunkt kopplas en
specifik tranponder. Sedan monteras smörjnipplarna med sina transpondrar på
smörjpunkterna. Därefter är systemet klart för användning.

 

 

 

 

 

 

 

Vid smörjning går man in i programmets schemadel och kan se vilka smörjningar
som programmet planerat för aktuell vecka. Man ansluter fettmätaren till datorn
och för över veckans smörjningar. Då man ansluter fettmätarensmunstycke till
smörjnippeln läser fettmätaren av smörjpunktens identitet och den planerade
smörjmängden visas på fettmätarens display. Under smörjningen räknas mängden
på displayen ned, man slutar smörja då displayen visar 0. Den exakta mängden fett
som varje smörjpunkt smorts med lagras i fettmätarens minne.

Då man smort ronden färdigt ansluter man åter fettmätaren till datorn och för över
den utförda smörjningen till datorn. Man ser då direkt om man råkat missa någon
smörjpunkt och kan gå ut och smörja den. Då alla smörjpunkter blivit korrekt smorda
blir hela listan grön. Därigenom kan man vara säker på att man gjort sitt dagsverke!
I datorn kan man sedan för varje enskild smörjpunkt se när den blivit smord och
med hur mycket fett.
Här är en artikel som diskuterar systemet och dess fördelar.

 

LubeRight Mk II komplett utrustning

LubeRight Mk II komplett utrustning för traktornippel

Digital fettmätare med antenn för kommunikation med transponder

Digital fettmätare med antenn för kommunikation med transponder med traktorkoppling

Smörjnippel med transponder

Smörjnippel med transponder, traktorkoppling

USB-kabel LubeRight Mk II

LubeRight.NET programlicens

Smörjnipplar

Adaptrar till smörjnipplar

Nippelskydd, färgade

Hylsa för hävstångspump, färgade

Transponder

Spirallåsring för transponder

Bricka för transponder

Transpondermonteringsverktyg

Nummerlappar 1-540, 8 mm

Komponenter för framdragen smörjning

Kvitteringsenhet

Till toppen