HemStyrcentral, CCL Alpha

Styrcentral, CCL Alpha

Styrcentralen CCL Alpha styr och övervakar progressivsmörjsystem. Till styrcentralen kan nivåvakter och påfyllningspump anslutas för att erhålla automatisk påfyllning.

Funktioner:
– Inställbar intervalltid och antal cykler.
– Möjlighet till extrasmörjning.
– Styrning via den smorda maskinen.
– Utgång för driftindikering.
– Utgång för larm, larmar vid för lågt smörjmedelsflöde eller vid låg nivå i behållare.

Definitioner:
Smörjintervall:       =Tiden mellan två starter av smörjpump.
Cykel: =En smörjning av samtliga smörjpunkter.
Kapslingsklass:              IP 65
Mått:230×300×145 (B×H×D) mm
Matningsspänning:100-240 V AC, 50-60 Hz
Ström:1,1 A
Utgångar:Pump, magnetventil: 100-240 V AC, max 25 W
Driftindikering: 24 V DC, max 5 W
Larm: Potentialfri kontakt, max 250 V AC, 30 V DC, max 1 A
Ingångar:24 V DC
Inställningsområde:Intervalltid 1-32 767 minuter
Cykler 1-32 767
 
Vikt:3,5 kg
Art.nr:906716