HemEnledarsystem för fett

Enledarsystem för fett

Beskrivning:
Ett enkelt, driftsäkert och prisvärt smörjsystem som består
av en pumpstation, styrcentral och progressivfördelare.
Tack vare att fettet pumpas direkt från fatet ut i systemet
får man ett slutet system och undviker därmed att fettet
förorenas.
Fördelar:
– Driftsäkert.
– Slutet system
– Orginalförpackningen används, ingen fetthantering,
– Funktionskontroll.
– Tryckluftsdriven fatpump.
– Minimalt fettspill.
Progressivsystemets princip

Pumpcentral
Består av:
Fettpump utväxling 1:65, fatlock, följelock, fettfilter,
lågnivåbrytare, luftfilter/regulator, strypventil,
avstängningsventiler, slangar och blåspistol.

Vikt:     26 kg
För 1/1-fatArt.nr: 101909
Vikt:20 kg
För 1/4-fatArt.nr: 101933

Styrcentral CCL Alpha
PLC-baserad styrning för smörjsystem.
Funktioner:
Intermittent drift med inställningsbara tidsintervaller.
Maskinförregling, funktionskontroll, nivåkontroll.
Larm vid felfunktion och låg fettnivå.

Teknisk data
Matningsspänning styrsystem:           230 V AC
Matningsspänning ingångar:24 V DC
Effektförbrukning:30 VA
Skyddsklass:IP 65
Mått B x H x D:230 x 300 x 145 mm
Vikt:3,5 kg
Art.nr:906716

 

Progressivfördelar typ PBF eller PFG/PFM
Progressivfördelaren portionerar ut tillförd fettmängd, i lika
delar till smörjpunkterna. Varje smörjpunkt får därmed i tur
och ordning exakt rätt mängd. Genom att i blocket montera
en givare, som kopplas ihop med styrenheten, kontrolleras
fördelarblockets funktion och vid fel utlöses ett larm.

Teknisk data
Smörjmedel:     Fett upp till NLGI 2
Max tryck:20 MPa/2 900 psi
Max antal cyklar per min:200
Utmatning per utlopp och cykel:0,13 cm³
Max temperatur:160 °C