HemBSM och BSMK

BSM och BSMK

Elmotordrift med dubbelväxel.    
Utan handvev:BSM
Med handvev:BSMK
    
Utväxling:65:1, 100:1, 250:1, 450:1, 750:1
1500:1, 2000:1, 2500:1, 4000:1

Drivning på vänster eller höger sida.
Tekniska fakta – B-apparat
Ljudnivå
Ljudnivån understiger 70 dB(A)
Oljor
Smörjapparaten kan pumpa oljor och andra smörjande vätskor med max viskositet av ca. 600 cSt vid 40 °C. Högviskösa oljor och vätskor kan behöva förvärmas för att
kunna pumpas.
Prestanda
Kolvdiameter 9 mm (standard)
Max utmatning/pumpslag:0,30 cm³
Max kontinuerligt mottryck:12 MPa/1 700 psi
Max intermittent mottryck:30 MPa/4 400 psi
    
Kolvdiameter 7 mm
Max utmatning/pumpslag:0,18 cm³
Max kontinuerligt mottryck:20 MPa/2 900 psi
Max intermittent mottryck:30 MPa/4 400 psi
Inställning av oljeutmatningen
Max utmatning per slag för standardkolvar (9 mm) är ca 0,30 cm³. Genom uppskruvning av reglerskruven minskas utmatningen. Ett varv ändrar utmatningen ca 0,05 cm³. Reglerskruven har fyra spår för arreteringskulan. Vridning ett arreteringsläge (90°) ändrar således utmatningen ca 0,012 cm³. Regleringsskruven bör ej skruvas upp mer än ca 5 varv, vilket ger en minimiutmatning av ca 0,03 cm³ / pumpslag. Inställning av oljeutmatning kan ske innan smörjledningsrören ansluts till smörjpunkterna. Om apparaten drives för hand kan man med mätglas vid smörjrörsmynningarna ställa in oljeutmatningen mycket noggrannt.
Tillräcklig noggrannhet i inställningen erhålles normalt genom att räkna antalet droppar som passerar synglaset per tidsenhet. En droppe motsvarar, oberoende av oljan
viskositet, ca 0,03 cm³.

Dubbel skruvväxel, utväxling 250:1, 450:1, 750:1, 1500:1, 2000:1, 2500:1, 4000:1

Enkel skruvväxel, utväxling 65:1, 100:1

Motorer

Elektrisk data:acc. to IEC 34 - 1.    
Fabrikat:Brook Crompton
Isolationsklass:F
Skyddsklass:IP55

    HzSpänningskod
Spänningar:3 x 220-240/380-420 V50 Hz1
3 x 250-275/440-480 V60 Hz1
3 x 500 V50 Hz2
3 x 400/690 V50 Hz3
3 x 575 V60 Hz4
Övrigt*9

Hz
Effekt, varvtal:0.18 kW/1 370 rpm50 Hz
0.21 kW/1 680 rpm60 Hz
0.25 kW/2 810 rpm50 Hz
0.28 kW/3 370 rpm60 Hz

*Motorer av annat fabrikat, för andra spänningar, 1-fas, drift med stilleståndsuppvärmning, godkännande enligt Nema el ler CSA etc. på särskild begäran.