LubeMon

LubeMon är ett system för övervakning av fettsmorda smörjpunkter. Systemet är helt självständigt och kan övervaka all fettsmörjning – från alla typer av automatiska smörjsystem till manuell smörjning. Systemet kan övervaka en eller flera viktiga smörjobjekt men även stora smörjsystem.

LubeMon består av en noggrann fettmätare som mäter den fettmängd som matas in i smörjpunkten och en styrenhet som kontinuerligt övervakar mätaren. Vid stora system ansluts mätarna via en databus till en PC som erbjuder avancerade statistik- och loggningsfunktioner.

Styrcentral CCMon 10

Kabel för LubeMon (PTFE)

Kabel för LubeMon (PVC)

Kontakt utan kabel

Kontakt, vinklad utan lysdiod

Kontakt, vinklad, med inbyggd lysdiod

Flödesgivare HV

Fettflödesgivare

CC1/CCWMon 20 – Styrcentral för WLubeMon & tvåledarsystem

CCWMon 20 – Styrcentral WLubeMon

WLubeMon

Trådlösa flödesgivare (Anodiserat aluminium och POM – WLubeMon)

Trådlösa flödesgivare (syrafast stål och PEEK – WLubeMon)