LubeMon

LubeMon är ett system för övervakning av fettsmorda smörjpunkter. Systemet är helt självständigt och kan övervaka all fettsmörjning – från alla typer av automatiska smörjsystem till manuell smörjning. Systemet kan övervaka en eller flera viktiga smörjobjekt men även stora smörjsystem.

LubeMon består av en noggrann fettmätare som mäter den fettmängd som matas in i smörjpunkten och en styrenhet som kontinuerligt övervakar mätaren. Vid stora system ansluts mätarna via en databus till en PC som erbjuder avancerade statistik- och loggningsfunktioner.

Fettflödesgivare

Flödesgivare HV

Kontakt, vinklad, med inbyggd lysdiod

Kontakt, vinklad utan lysdiod

Kontakt utan kabel

Kabel för LubeMon (PVC)

Kabel för LubeMon (PTFE)

Styrcentral CCMon 10